PREDNOSTI

PREDNOSTI IZDELKOV

Izboljšanje produktivnosti, povečanje operativne prilagodljivosti in zmanjšanje proizvodnih stroškov so konkretni in neposredno merljivi cilji, ki jih lahko uresničite z uvedbo našega sistema – in to v najkrajšem času.

Z izdelki, ki so prijazni do uporabnika, FAST MILL® zagotavlja hitro povrnitev naložbe v standardizacijo obdelovalnih postopkov, tudi pri kompleksnejših izdelkih.

FAST MILL® SYSTEM

TEHNIČNE ZNAČILNOSTI

SKRAJŠANJE ČASA ZA VPENJANJE IN POZICIONIRANJE

Že med programiranjem CAD oz. CAM se lahko odločite, kje bodo elementi FAST MILL® vpenjali obdelovanec na mizo stroja. Rešitev za vpenjanje bo torej znana, ne da bi morali prekinjati obdelovalne postopke.

VELIKA VPENJALNA SILA

Moduli FAST MILL® so zasnovani tako, da prenesejo izjemno velike aksialne in radialne obremenitve. Dopustne obremenitve za vsako vrsto uporabe so navedene v uporabniškem priročniku.

NAJVEČJA TOČNOST POZICIONIRANJA

Elementi FAST MILL® so v celoti izdelani in sestavljeni v okolju z nadzorovano temperaturo in vlažnostjo, kar zagotavlja natančnost sistema tako glede dimenzij kot tudi ponovljivosti pozicioniranja.

NATANČNA PONOVLJIVOST POZICIONIRANJA

Tolerance vseh elementov FAST MILL® so bile izbrane za natančnost pozicioniranja, s čimer se lahko izognete tratenju časa z nastavljanjem obdelovanca po vpenjanju.

SISTEM ZA REPOZICIONIRANJE OBDELOVANCA BREZ IZPOSTAVLJANJA NAPETOSTIM (PRIJAVLJEN PATENT)

FAST MILL® ponuja rešitev (prijavljen patent) za obdelovance po termični obdelavi ter zagotavlja repozicioniranje in vpenjanje brez izpostavljanja napetostim tudi pri manjših kosih.